Copyright

A tõzsdei adatszolgáltató rendszert a Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG fejlesztette ki. Az árfolyamadatokat a Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG és a ComStock biztosítja. A Dow Jones IndexesSM adatait a Dow Jones & Company, Inc. állítja össze, számítja ki és terjeszti. A Dow Jones IndexesSM (© 2000 Dow Jones & Company, Inc. FTSE) a London Stock Exchange Plc és a The Financial Times Limited védjegye; az FTSE International Limited („FTSE”) licencszerzõdés keretében használja. Az „Eurotop” az Euronext NV vagy leányvállalatainak védjegye, és az FTSE licencszerzõdés keretében használja. Az FTSE indexek minden szerzõi és adatbázishasználati joga az FTSE vagy a licenckibocsátó tulajdonát képezi. © 2001 FTSE International Limited. Minden jog fenntartva. Az itt szereplõ adatok felhasználása tulajdonosaik engedélyével történik. Minden árfolyamadat késleltetve jelenik meg. A késleltetés mértéke az adott értéktõzsde szabályaitól és az értékpapír típusától függ. A késleltetés általában 15 perc vagy több. Másrészrõl a kereskedési nap záróadatai láthatók

A webhely minden szerzõi- és egyéb szabadalmi jogok – így a webhely kialakítására, a forrásszövegekre, a felhasznált szoftverekre és a tartalomra vonatkozó jogok – tulajdonosa a Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG, illetve az egyes esetekben külön feltüntetett szállító vagy gyártó. A webhely, a tartalom vagy a reprezentációs eszközökkel létrehozott és megjelenített eredmények részben, vagy egészben történõ lehívása, másolása, tárolása és átalakítása kizárólag személyes használatra lehetséges, üzleti célokra való felhasználása tilos. A szerzõi jogra és a védjegyekre vonatkozó információk nem módosíthatók és nem távolíthatók el. Minden tevékenységhez, ami túlmutat a fent leírtakon, a Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG elõzetes írásbeli engedélye szükséges.

Felelõsség elhárítása – garanciák és kötelezettségvállalás

A Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG semmilyen formában nem garantálja, hogy a megjelenített tõzsdei és gazdasági adatok, indexek, árak, hírek, általános piaci adatok és egyéb tartalmak a valóságnak megfelelnek, teljesek és pontosak, de mindent megtesz a pontos tájékoztatás érdekében. A Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG vagy az adatszolgáltató SOHA, SEMMILYEN FORMÁBAN NEM TEHETÕ FELELÕSSÉ A JELEN SZERZÕDÉSBÕL SZÁRMAZÓ VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ESETI, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT. (BELEÉRTVE A KÖVETKEZÕKET, DE NEM KIZÁRÓLAG EZEKRE KORLÁTOZVA: PROFITVESZTESÉG, ÜZLETI VESZTESÉG, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKADÁSA, KÉSÉSE VAGY EGYÉB HIBÁJA MIATT BEKÖVETKEZÕ KÁR), MÉG AKKOR SEM, HA A Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG vagy az adatszolgáltató TUDATÁBAN VANNAK ENNEK AZ ESHETÕSÉGNEK, VAGY FIGYELMÜKET ELÕZÕLEG FELHÍVTÁK RÁ.

A weblapon megjelenített tõzsdei és gazdasági adatok, indexek, árak, hírek és általános piaci adatok, valamint a reprezentációs eszközökkel generált és megjelenített eredmények csak a www.napi.hu webhely látogatóinak tájékoztatását szolgálják, és nem tekinthetõk befektetési, pénzügyi, adózási, jogi vagy egyéb tanácsnak.

Egyéb feltételek

Az adatkérés csak oly módon történhet, ami nem akadályozza a www.origo.hu webhely használatát. A Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG fenntartja a szolgáltatáshoz vagy bármely részéhez saját megítélése alapján bármely okból való, elõzetes értesítés és korlátozások nélküli felmondásának jogát.

Jelen webhelyre mutató hivatkozás más webhelyekrõl kizárólag a Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG elõzetes írásbeli engedélyével hozható létre.

Különösen jogszerûtlen a Portfolio-TeleTrader Kft./TeleTrader Software AG webhelyének vagy a webhely tartalmának hiperhivatkozással történõ keretszerû (frame) bármilyen megjelenítése más webhelyeken.